Stichting Humaneth Noord-Holland

De stichting Humaneth Noord-Holland is opgericht op 28 oktober 2009 en heeft haar zetel in de gemeente Edam-Volendam.

De stichting stelt zich ten doel:

  • Het verlenen van humanitaire hulp in meer algemene zin;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Fondsenwerving;
  • Verwerving hulpgoederen;
  • Organisatie hulptransporten;
  • Voorbereiding en uitvoering (hulpverlenings-) projecten;
  • Samenwerking met andere - geestverwante- organisaties.

De inzet van bestuur en medewerkers geschiedt geheel belangeloos; alle werkzaamheden worden zonder enige vergoeding verricht.

De Stichting Humaneth Noord-Holland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), registratienummer 82.14.38.657. Uw gift is aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting volgens de daartoe geldende regelgeving.

Jan Schriverstraat 5
1135 HW Edam
0299 350 317
info@humaneth.nl

IBAN NL07 RBRB 0929 9577 25
ANBI 82.14.38.657
KvK 37157 255

    Realisatie: Studioweb